IZVJEŠTAJ - III KONGRES UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem

“ Oni koji se ne sjećaju svoje prošlosti su osuđeni da je ponove”

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 07 - 10.06.2018.g. u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održan je III Kongres i XVI simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju Simpozijuma je prisustvovalo 248 medicinskih sestara, tehničara i babica iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švedske, Njemačke i Norveške. Pored medicinskih sestara, tehničara i babica, na Kongresu i simpozijumu su učešće uzeli učenici i studenti Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka.

Takođe, svečanom otvaranju su prisustvovali direktor UKC Republike Srpske prof dr Vlado Đajić, Izvršni direktor sektora za zdravstvo i kontrolu FZO RS Mišković dr Željko, Grad Banja Luka je zastupala Kecman dr Mira, Univerzitet Apeiron prof dr Mihajlović, viši stručni saradnik za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravlja RS Mirjana Janković, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara RS Mirko Šerbedžija, pomoćnik direktora UKC RS za zdravstvenu njegu Slađana Vranješ, Federacija BiH Mevludin Babajić, UINARS Srbije Gordana Dragošev, Branka Mirić Norveška, SZRRS Loznica Radenka Ćiraković, predstavnici Udruženja Sestrinstvo UMSTIB Republike Srbije, ESKULAP, Društvo medicinskih sestre, babic in zdravstveni tehnikov Ljubljana, HUMS, Udruženje Crne Gore, Dragica Veljović, predstavnici udruženja regije Zvornik i Foča, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

Rad Kongresa i Simpozijuma odvijao se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene diskusije, pružena je prilika svim zainteresovanim učesnicima za razmjenu informacija vezanih za stručni rad, naučna istraživanja, nove ideje i tehnologije, te njihovu primjenu u svakodnevnoj praksi, a ovo sve sa ciljem poboljšanja brige za ljudsko zdravlje, jer medicina i zdravstvena njega kao nauke napreduju iz dana u dan.

Teme koje su obrađene kroz plenarnu tematiku su : “ Istorijat sestrinstva” predavač Željko Vuković i “ Standardi savremenog sestrinstva predavač Duško Bijelić.

Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 92 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Radovi su bili kvalitetno napisani, prezentovani i iz godine u godinu su naši radovi sve kvalitetniji. Podršku u organizaciji Kongresa i simpozijuma su dali; predsjednik Republike Srpske g-din Milorad Dodik, grad Banja Luka, grad Prijedor, Oktal Pharma, Abbvie, Evropa Pharma, Univerzitet Apeiron, Lohmann Rauscher, Strukovni sindikat medicinskih sestara RS, JZU DZ Mrkonjić Grad, sindikat radnika M-tel,…

 

Aktuelnosti i Obavještenja

Sporazum o saradnji između Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske i Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 07.05.-12.05.2018. godine.

Priznanje UMSTIB-u RS za saradnju sa Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kriterijumi za dodjelu priznanja “NADA TRIŠIĆ” za medicinske sestre, tehničare i babice UMSTIB RS

Izvještaj - V savjetovanje za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

Izvještaj - Edukativna predavanja Onkološke sekcije, Sekcije sanitaraca i laboranata UMSTIB-a RS - 19.10.2017.godine

Izvještaj - Radionica Endokrinološke sekcije UMSTIB RS - 06.10.2017.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 08.05.-14.05.2017.godine

Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Izvještaj o održanom seminaru Onkološke sekcije UMSTIB RS. Tema: "Komunikacija sa pacijentom u terminalnoj fazi"

Izvještaj o održanom seminaru Gerontološke sekcije UMSTIB-a RS. Tema: "Briga o zdravlju lica treće životne dobi" - 26.09.2016.godine

Izvještaj Organizacionog Odbora II Kongresa i XIV Simpozijuma UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE 02.06. – 05.06.2016.godine

Međunarodni dan medicinskih sestara 12 maj - Sedmica sestrinstva 10.05.-15.05.2016.godine

Izvještaj sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

IN MEMORIAM - NADA TRIŠIĆ 1945-2016

Izvještaj sa konferencije "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca" 30. Oktobar 2015. godine

Obavještenje za članove - Učešće na regionalnom summit-u zemalja članica ICN-a 09.-11. Oktobar 2015. godine

Zahvalna pacijentica - pismo podrške

Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

Informativni tekst za projektne partnere - Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

 

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za 2017 godinu

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Februar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Mart 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za April 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Maj 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Oktobar 2017. godine

Odluke Upravnog odbora UMSTIB RS za Novembar 2017. godine

 

Oglasi za posao:

 

Članice udruženja, medicinske sestre sa radnim iskustvom

Nude usluge vođenja brige o starijim, bolesnim, iznemoglim osobama u Banja Luci i okolini.

Nude slijedeće usluge između ostalog:

  • Njega pacijenata
  • Pranje, kupanje, hranjenje, davanje oralne i druge terapije, presvlačenje kreveta
  • Previjanje rana
  • Profilaxa dekubitusa
  • Savjetovanje

Za sve ostale informacije o nama, našoj stručnosti, dogovaranje oko usluga itd. možete dobiti na Е-mail:umsit-bl@teol.net ili umsit-banjaluka@teol.net

 

Naši saradnici

-
-

 

Podrška u organizaciji II Kongresa UMSTIB-a RS sa međunarodnim učešćem

-

 

Aktivni za zdrav život

Rafting na Vrbasu u organizaciji turističke agencije Guideline iz Banjaluke - posebna ponuda za članove UMSTIB-a!

 

Otkrijte podvodni svijet sa nama. POSTANITE I VI DELFIN! Posebna ponudu ronilačkog kluba Delfin iz Banjaluke za članove UMSTIB-a!