Početna stranica / Aktivnosti - Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica , Sekcija sestara u hematologiji UMSTIB Republike Srpske

Aktivnosti - Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica , Sekcija sestara u hematologiji UMSTIB Republike Srpske – 27.02.2024

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske 27.02.2024.godine u prostorijama UKC Republike Srpske održalo je radionicu po planu aktivnosti za 2024.godinu. Radionica je održana zahvaljujući podršci menadžmenta UKC Republike Srpske. Medicinske sestre, tehničari i babice članovi udruženja su pokazali veliku zainteresovanost za teme koje su planirane u sklopu ove redovne mjesečne aktivnosti udruženja, koje decenijama radi na praćenju savremenih dostignuća zdravstvene njege kako u svijetu tako i kod nas.

Teme koje su obradili odobrani predavači za ovu radionicu su :

„Kućna posjeta u terminalnoj fazi bolesti“- Sanja Gojić koja je prezentovala da palijativna zdravstvena njega je njega kojom se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlječivom bolešću, kao kako da njima i njihovim porodicama poboljšamo kvalitet života kroz prevenciju i olakšavanje patnje putem ranog otkrivanja i nepogrešive procjene u liječenju boli i drugih simptoma bolesti. Palijativno zbrinjavanje predstavlja relativno novi pristup u našoj medicinskoj praksi. Ono se ne bavi samo bolešću od koje pacijent boluje, već stanjima i simptomima koji su posljedica te bolesti i koji utiču na kvalitet života pacijenta i njegove porodice. DZ Banja Luka je formirao odjeljenje zdravstvene njega u zajednici koje će se u budućnosti baviti zdravstvenim problemima koje ima građanstvo, a koje nije u mogućnosti svakodnevno doći u ambulantu. Medicinske sestre i tehničari će obavljati usluge u skladu sa svojim kompetencijama u kućnim uslovima. Zaključak učesnika je da će novoformirano odjeljenje imati mnogo posla u budućnosti kako bi pružilo usluge koje su neophodne građanima grada Banja Luka.

Zdravstvena njega kod vanmaterične trudnoće – je bila tema koju je prezentovala Nataša Janković. Vanmaterična trudnoća predstavlja jedno od najznačajnijih hitnih stanja, ne samo u ginekologiji, nego i u medicini uopšte. Učestalost vanmateričnih trudnoća se kreće od 0,5 do 1,5 % svih trudnoća, ali je kao uzrok smrtnosti navedena u čak 10 do 15% svih stanja koja su povezana sa graviditetom. Sve seksualno aktivne žene su u potencijalnoj opasnosti za nastanak vanmaterične trudnoće, ali neke okolnosti uvećavaju stepen rizika. To su prvenstveno starost trudnice preko 35 godina, upotreba duhana, postojanje urođenih anomalija jajovoda (koje bi otežale kretanje oplođene jajne ćelije), prethodna vanmaterična trudnoća, prethodne infekcije jajovoda ili okolnih organa (seksualno prenosive bolesti kao gonoreja ili klamidija), endometrioza, neplodnost i procedure IVF-a, prethodni spontani pobačaji, hirurške procedure na jajovodima ili u abdomenu, ili prethodne procedure na jajovodima u smislu sterilizacije. Zdravstvena njega započinje po prijemu žene s dijagnozom vanmaterične trudnoće te zbog najčešćeg hirurškog liječenja babica obavlja preoperativnu i postoperativnu njegu za pacijentice.

Siniša Karakaš prisutnima je predstavio Trombofilije u trudnoći. Trombofilija predstavlja stanje pojačanog zgrušavanja (koagulacije) krvi, koje može izazvati trombozu – ugruške krvi u krvnim sudovima. Ne smatra se vrstom bolesti, jer mnogi ljudi, kod kojih je dijagnostikovana, nemaju problem sa svojim stanjem. Nakon što se uradi analiza krvi i ustanovi da je potrebno biti oprezan, pristupa se adekvatnoj terapiji uz redovno kontrolisanje stanja. Može se naslijediti ili steći kasnije tokom života, a osobe koje su posebno izložene većem riziku za njen nastanak, jesu trudnice. Konzumiranje određenih lijekova ili vođenje nezdravog načina života su samo neki faktori koji doprinose nastanku trombofilije kod trudnica. Tokom trudnoće, dešava se niz promjena u organizmu, koje dovode do nastanka većeg broja faktora, pogodnih za koagulaciju krvi. Postoje različite vrste trombofilije među kojima postoje nasledne, ali i stečene, koje se obično razvijaju u odraslom dobu. Pojava krvnih ugrušaka može da prouzrokuje razne probleme, poput duboke venske tromboze ili plućne embolije

Medicinske sestre, tehničari i babice imaju potrebu za cjeloživotnim učenjem. Smatramo da je veoma važna i neophodna svaka aktivnost učenja tokom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja. Učenje je kontinuirani proces u kojem su rezultati i motivisanost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uslovljeni znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi. Zbog važnosti cjeloživotnog učenja za profesiju, udruženje se bavi edukacijama koje su nastavak redovnog obrazovanja medicinskih sestara, tehničara i babica.

„Znanje je moć“. - Fransis Bejkon