Početna stranica / O udruženju

UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRPSKE

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je nevladina organizacija čiji se član postaje dobrovoljno, upisom u registar članova, dobijanjem članske kartice i redovnim plaćanjem članarine koja iznosi 2 konvertibilne marke.

Download: Pristupnica (56 KB)

Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Banja Luka je osnovano 30. novembra 1998. godine.

Na osnovu odluke Skupštine udruženja 19. aprila 2013. godine promjenilo je naziv u Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske.

Danas udruženje okuplja oko 2000 članova koji rade u sledećim zdravstvenim ustanovama: UKC Banja Luka, DZ Banja Luka, Medicinska škola Banja Luka, Medicinska elektronika Banja Luka, Socijalno – gerijatrijski centar Banja Luka, Zavod za medicinsku rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, Bolnica Gradiška, DZ Gradiška, Bolnica Prijedor, DZ Prijedor, DZ Laktaši, DZ Srbac, DZ Prnjavor, DZ Kotor Varoš, DZ Mrkonjić Grad, DZ Novi Grad, DZ Kozarska Dubica, Bolnica Mlječanica, DZ Kneževo, DZ Ribnik, DZ Šipovo, DZ Omarska, DZ Oštra Luka, DZ Kostajnica, Kuća zdravlja”dr Marjanović”, Bolnica Zvornik, Bolnica Nevesinje, Zdravstvena ustanova”dr Brkić” Doboj, Brčko, Gradačac, Bosanska Krupa, Bihać, FZO Republike Srpske, Specijalna bolnica za hirurške grane dr Kostić

Udruženje u svom sastavu ima 14 profilskih sekcija.

Za predsjednika Udruženja 2016. godine izabrana je Mr sci Živana Vuković Kostić.

U Udruženju kao organi postoje :

 • Upravni odbor UMSTIB-a RS:
  Predsjednica : Mr sci Živana Vuković Kostić
  Podpredsjednica : Verica Dragović, dipl.med.sestra

  Članovi Upravnog odbora:
  Verica Dragović - podredsjednik UMSTIB RS - UKC RS
  Duško Bijelić - II podredsjednik UMSTIB RS -
  Daliborka Golić - sekretar UMSTIB RS - ZZFMR dr M.Zotović BL
  Ranko Palačković - UKC RS
  Slađana Vranješ - UKC RS
  Dragica Mirosav - JDZ Kozarska Dubica
  Radislava Jokić - bolnica Gradiška
  Jasminka Popović - JDZ Banja Luka
  Biljana Mirnić - JZU DZ Banja Luka

  Sekcije:
  Duško Bijelić - Rehabilitacija i reumatologija - Bolnica Mlječanica
  Mirjana Ćurković - Sekcija porodične medicine - JZU DZ Banja Luka
  Spomenka Hotilovac - Hirurška Sekcija - UKC RS
  Nataša Gašpar - Onkološka sekcija - UKC RS
  Aleksandra Dejanović - Psihijatrijska sekcija - UKC RS
  Jovo Stojčić - Anesteziološka sekcija - UKC RS
  Boško Lazić - Laboratorijska Sekcija - UKC RS
  Jelena Kremenovič - Neurološka sekcija - UKC RS

  Napomena: članovi upravnog odbora su odgovorni članovima udruženja čiji su predstavnici za protok informacija.


  DELEGATI SKUPŠTINE:
  UKC REPUBLIKE SRPSKE: - Aleksandra Tadić
  - Zdravka Gajić
  - Dijana Ivić
  - Mihaela Duvnjak
  - Đurđica Ćosić
  - Svjetlana Pejčinović
  - Dajana Sarić
  - Ana Skukan
  - Olivera Vukmanović
  JZU DZ BANJA LUKA: - Milena Šorak
  - Suzana Čolović
  - Ljubiša Kopanja
  ZZFMR dr Miroslav Zotović: - Bosa jaćimović
  - Zorica Ivanović
  JZU DZ Kotor Varoš: - Željina Brljić
  Bolnica Mlječanica: - Alenka Dolić
  JZU DZ Prijedor: - Ranka Stanar
  JZU DZ Mrkonjić Grad: - Milana Rosić
  GERIJATRIJA: - Ljiljana Banović

 • Sekretar UMSTIB-a: Daliborka Golić, diplomirana medicinska sestra
 • Komisija za stručno usavršavanje: Živana Vuković-Kostić, Verica Dragović i Aleksandar Kljaić
 • Statutarna komisija: Spomenka Hotilovac, Ranko Palačković, Daliborka Golić, Aleksandar Kljaić i Suzana Čolović
 • Кomisija za dodjelu nagrada i priznanja : Jasminka Popović, Aleksandra Dejanović i Mirjana Bera
 • Nadzorni odbor : Biljana Ćurguz, Drago Tomašević, Stojanka Mirković
 • Skupština UMSTIB-a :
  Predsjednik Skupšine: Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inženjer
  Podpredsjednica: Milica Latinović Miljević, diplomirana medicinska sestra
  I drugi organi predviđeni Statutom.

Od osnivanja do danas:

 • 1998 - 2002 godine Predsjednica UO: Nada Trišić
  Sekretar: Negoslav Preradović, Dmitar Azarić
  Predsjednik Skupštine: Milovan Vuković
 • 2002 - 2004 godine
  Predsjednica UO: Zora Gojković
  Sekretar: Ranko Palačković
  Predsjednik Skupštine: Kata Vujatović
 • 2004 - 2008 godine
  Predsjednica UO: Zora Gojković
  Sekretar: Živana Vuković
  Predsjednik Skupštine: Zoran Ninić
 • 2008 - 2012 godine
  Predsjednica UO: Biljana Pandžić
  Sekretar: Dejan Radosavac
  Predsjednik Skupštine: Drago Tomašević
 • 2012 - 2016 godine
  Predsjednica UO: Biljana Pandžić
  Sekretar: Dejan Radosavac
  Predsjednik Skupštine: Drago Tomašević
 • 2016 godine -
  Predsjednica UO: Mr sci Živana Vuković Kostić
  Sekretar: Daliborka Golić, diplomirana medicinska sestra
  Predsjednik Skupštine: Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inženjer

 

Programski ciljevi u periodu 2016 - 2020 godine:

CILJ:

Stvoriti moderno, fleksibilno, stabilno udruženje koje će svojim komperativnim prednostima, načinom organizovanja, vodstvom i orjentacijom prema standardima Evropske unije brzo, kvalitetno i pouzdano obezbijediti promociju i zaštitu profesije.

Ostvarivanje uticaja na sva bitna pitanja iz oblasti profesionalnog angažovanja medicinskih sestara, tehničara i babica prije svega na donošenje propisa koji se tiču rada i istatusa.

Osigurati i zadržati visok kvalitet kontinuirane edukacije uz stalnu težnju poboljšanja

Unapređenje profesionalnih etičkih standard.
Omogućiti specifičnu obuku koja obuhvata savremena znanja i odgovarajuće vještine.
Doprinijeti formiranju profesionalnih mreža i timova koji bi kroz saradnju i koordinaciju uspostavili i razvili horizontalnu povezanost između sebe kako bi svojim iskustvom doprinijeli izgradnji modela edukacije

Poboljšati prepoznavanje sestrinstva od strane zdravstvenih institucija služeći kao autoritativan glas.
Održavati efikasnu saradnju svih MST babica, institucija, agencija kao i dobrotvornih fondacija koje imaju profesionalni interes za brigu o pacijentima.
Ustanoviti standard za edukaciju, obuku i upravljanje u radu sa korisnicima usluga mstb.
Kontinuirano učenje i osposobljavanje mstb za sprovođenje profesionalnih zadataka.
Razvijati i promovisati saradnju sa inostranim udruženjima i organizacijama.
Podsticanje publističkih djelatnosti članova, štampanje stručnih radova članova.
Praćenje i primjena zakonske regulative i zahtijeva međunarodnih konvencija i protokola.
Promocija zdravlja i saradnja s udruženjima građana u svrhu poboljšanja kvaliteta života građana Republike Srpske.

Poboljšanje kvaliteta ishoda sestrinske njege trajnim stručnim usavršavanjem usklađenim s međunarodnim standardima.
Kontinuirani rad na raznolikosti i dostupnosti obrazovanja za zvanje medicinska sestra, od srednje strukovne škole do naučnog stepena obrazovanja.

PROGRAMSKI CILJEVI:

 • 1. Ojačati udruženje brojem članova da svaka zaposlena sestra – tehničar nađe svoj profesionalni interes i postane član udruženja.
 • 2. Formirane profilne sekcije /preispitati njihov rad i ciljeve postojanja/
 • 3. Organizovanje kontinuirane edukacije (savjetovanja, simpozijumi, Kongresi, radionice, edukativni seminari, intersekcijski skupovi, kursevi, inovacije u praksi...) će biti planirani na godišnjem nivou zavisno od razvoja profesije i savremenih dostignuća sestrinstva.
 • 4. Nastaviti obilježavanje 12 maja „Međunarodni dan sestrinstva“ i uvesti nagradu za životno dijelo iz oblasti sestrinstva.
 • 5. 12 maja organizovati sedmice sestrinstva u kojoj će biti aktivnosti vezane za promociju sestrinstva, aktivnosti vezane za prevenciju zdravlja (edukativne aktivnosti prevencija karcinoma, dijabetesa, KVB, zaraznih bolesti, bolesti ovisnosti i dr.) U aktivnosti uključiti lokalnu zajednicu i obrazovne ustanove zdravstvenih radnika u svim gradovima čije su sestre članice udruženja. 12 maj obilježiti akademijom za sestre.
 • 6. Udruženja će uspostaviti saradnju sa drugim srodnim organizacijama i udruženjima iz zemlje i inostranstva koji se zalažu za iste ciljeve i načela / Sindikatom u skladu sa statutom udruženja i ingerencijama.
  Uspostaviti saradnju sa:
  *školama i fakultetima za obrazovanje zdravstvenih kadrova
  *državnim organima i institucijama
  *zdravstvenim organizacijama
  *stručnim sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
  *humanitarnim organizacijama i udruženjima
  *crvenim krstom
  *Svjetskom zdravstvenom organizacijom
  *ICN
  *Evropskom sestrinskom asocijacijom
  * sindikatima
  *nevladinim organizacijama
 • 7. Pratiti i proučavati probleme u stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i predlagati adekvatna riješenja i zakonske regulative.
 • 8. Učestvovati u formiranju Komore kad se steknu uslovi za to.
 • 9. Pratiti projekte u lokalnoj zajednici kao i na nivou RS i konkurisati na njih.
 • 10. Učestvovati u izradi i donošenju metodologije rada u zdravstvenim oblastima za sve specijalizovane discipline, kao i standarde i normative, predlagati Ministarstvu zdravlja.
 • 11. Predstavljati sestre Republike Srpske širom svijeta (kandidovali smo se za Evropsku sestrinsku asocijaciju i ICN) pregovori u toku.
 • 12. Insistirati kod sindikata da se usklade mjere zaštite na radnom mjestu zdravstvenih radnika sa Evropskim mjerama.
 • 13. Ažurirati i proširiti WEB stranicu.
 • 14. INFO štampati godišnje na taj način informisati članstvo o aktuelnostima.
 • 15. Ostvariti saradnju sa farmaceutskim kućama i poboljšati materijalni status udruženja.
 • 16. Podsticati, organizovati i finansirati naučna stručna istraživanja iz oblasti sestrinstva i zdravstvene njege.
 • 17. Ostvariti saradnju sa svim institucijama koje su od interesa za sestrinstvo.
 • 18. Aktivno sudjelovati na međunarodnim stručnim skupovima koji su od interesa za sestrinstvo RS.
 • 19. Proširiti biblioteku sa novom stručnom literaturom za članove udruženja.
 • 20. Ažurirati evidenciju članova.
 • 21. Zastupati stručne interese medicinskih sestara pred Ministarstvom zdravlja i drugim sistemima gdje medicinske sestre djeluju (socijalni rad, obrazovanje, nauka).
 • 22. Ostvariti saradnju sa Ministarsvom prosvjete i Ministarstvom nauke i tehnologije radi prilagođavanja visokog obrazovanja medicinskih sestara svjetskim trendovima, trenutnim i stalnim promjenama zdravstvenog sistema.
 • 23. Uskladiti akte sa novim aktima nevladinih organizacija.
 • 24. Organizovati kurseve CPR, njega dijabetičnog stopala, traheostome, abdominalnih stoma….
 • 25. Posjetiti članice udruženja po gradovima i poboljšati protok informacija.

Predsjednica UMSTIB-a
Mr sci Živana Vuković Kostić