Početna stranica / Edukacija - Hirurška sekcija i Anesteziološka sekcija UMSTIB Republike Srpske

Edukacija - Hirurška sekcija i Anesteziološka sekcija UMSTIB Republike Srpske – mart 2024. godine

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je 21.03.2024.godine organizovalo edukaciju za svoje članove po planu aktivnosti za tekuću godinu. U martu mjesecu Sekcija sestara u hirurgiji i Anesteziološka sekcija su bili domaćini i organizatori edukacije.

Prisutne je u ime Hirurške sekcije pozdravila Đurđica Ćosić glavna sestra Klinike za dječiju hirurgiju i Jovo Stojčić ispred Anesteziološke sekcije.

Medicinske sestre Božana Stupar i Sanja Đukić su prezentovale „ Akutni apendicitis na Klinici za dječiju hirurgiju sa posebnim osvrtom na zdravstvenu njegu i Nekrotični enterokolitis“. Zdravstvena njega najmlađe populacije zahtijeva individualan pistup, adekvatnu psihološku pripremu djeteta i roditelja i time se olakšava hospitalizacija djeteta te ubrzava njegov oporavak

Pero Rogić u ime anesteziološke sekcije je prezentovao novu metodu koja se radi u UKC Republike Srpske. Prisutnima je predstavio hipertermijsku intraperitonealnu hemoterapiju (HIPEC), je tehnika koja u dva koraka liječi određene karcinome u abdomenu. Kancerozni tumori se hirurški uklanjaju, a zatim se zagrijani hemoterapijski lijekovi primjenjuju direktno unutar abdomena kako bi se eliminirale preostale kancerogene stanice.

Predavači su odgovorili na brojna pitanja prisutnih. Mjesečne edukacije koje organizuje Udruženje za medicinske sestre, tehničare i babice su nastavak na redovno obrazovanje, a njihova posjećenost je znak da je cjeloživotno učenje veoma važno u zdravstvenoj njezi koja napreduje iz dana u dan. Sestrinstvo kao profesija mora konstantno pratiti najnovije trendove i standard u pružanju zdravstvene njege populacije koja se mijenja prema načinu i stilu življenja. Sestrinstvo prvenstveno mora biti uređena cjelina zasebno unutar multidisciplinarnog tima, ali i aktivan dio civilnog društva. Cjeloživotno učenje i sticanje profesionalnih strukovnih znanja neophodno za daljnji razvoj svakog profesionalca. Brze i neprestalne promjene i napredak tehnologije rada u medicinskim naukama zahtijeva kontinuirano usavršavanje i neprekidno učenje u svrhu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege o pacijentima. Udruženje i njegovi članovi su prepoznali nužnost cjeloživotnog učenja, a sve to nam je vidljivo na osnovu broja prisutnih na našim edukacijama, zbog toga ćemo i dalje ih poticati na daljnji razvoj i učenje.

„Vi možete nekoga naučiti sve što znate, ali samo će ga iskustvo uvjeriti da je ono što govorite istinito“. - Richelle E. Goodrich