Početna stranica / TAIEX Workshop on Coping with Non-Communicable Diseases (NCDs) in the Nursing and Midwifery Workforce in SEEHN Member States

Učešće UMSTIB-RS na radionici: TAIEX Workshop on Coping with Non-Communicable Diseases (NCDs) in the Nursing and Midwifery Workforce in SEEHN Member States (Western Balkan and beyond)

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je aktivno učestvovalo sa svojih 10 članova na gore navedenoj radionici. Prezentator u ime UMSTIB Republike Srpske je bila Teodora Čikić .

Cilj radionice čiji smo aktivni učesnici bili, je bio jačanje i nadogradnja kapaciteta sestrinske radne snage u državama članicama SEEHN. Mapirana je putem prezentacija trenutna praksa i zakonodavstvo u regiji. Prezentovane su aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kao dio svakodnevnih sestrinskih aktivnosti.

Diskusija je vođena o potrebnim kompetencijama i vještinama, na koji način se mogu proširiti i poboljšati u zemljama regiona. Razgovarano je o mogućnostima primjene preporuka EU i standarda EU u borbi protiv nezaraznih bolesti.

Delegirani učesnici radionice su aktivno učestvovali i pokazali inetresovanje za temu koja je veoma aktuelna.

Zahvaljujem se u ime udruženja na pruženoj mogućnosti da učestvujemo na ovom veoma značajnom skupu za sestrinsku profesiju.

Predsjednica UO UMSTIB RS
Mr Živana Vuković-Kostić