Početna stranica / Tradicionalno savjetovanje za glavne i odgovorne sestre i tehničare. “Gdje su nestali osnovni postulati u sestrinskoj praksi?“ - 10.11.2023. godine

Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre i tehničare. “Gdje su nestali osnovni postulati u sestrinskoj praksi?“

10.11.2023. godine, sa početkom u 15 časova u Hotelu ''Bosna'', sala ''Prezident''

Savjetovanju je prisustvovalo 80 odgovornih medicinskih sestara, tehničara i babica koji su članovi udruženja iz UKC Republike Srpske , JZU Institut „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, JZU DZ Banja Luka, Specijalna bolnica Mlječanica, JZU DZ Kneževo, JZU DZ Mrkonjić Grad, JZU DZ Kotor Varoš, Gerijatrijski centar Banja Luka, bolnica „ dr Kostić“ Banja Luka, Mediko S Banja luka i drugi. Savjetovanje su podržale i aktivno učestvovale: pomoćnik direktora za sestrinstvo UKC Republike Srpske Slađana Vranješ i viši stručni saradnik za sestrinstvo u Ministarstvu zdravlja Republike Srpske Mirjana Janković.

Tema ovogodišnjeg savjetovanja je ''Gdje su nestali osnovni postulati u sestrinskoj praksi?'', sa ciljem skretanja pažnje na značaj osnovnih postulata sestrinske djelatnosti, kao i jačanja svijesti o značaju ove profesije. Ovo je bila prilika da medicinske sestre i tehničari unaprijede svoja znanja, razmijene mišljenja, te preuzmu dobre prakse drugih kolega, a kako bi u konačnici pacijentima pružali što kvalitetniju njegu i zdravstvenu zaštitu. Naime, medicinske sestre, tehničari i babice, u provođenju svoje djelatnosti, obavezne su primjenjivati najbolje stručno znanje, poštujući posebno načela svoje profesije.

Neki od načela su:

  • 1) stalno održavanje i podizanje kvaliteta usluga u interesu zdravlja i društvenog blagostanja stanovništva;
  • 2) održavanje i unapređenje povjerenja između medicinskih sestara, odnosno babica i pacijenta, te članova njegove porodice, kroz jačanje partnerskih odnosa, na način i pod uslovima određenim propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata;
  • 3) poštovanje prava pacijenata u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata;
  • 4) nezavisno i profesionalno djelovanje, te očuvanje i unapređenje slobode i ugleda svoga zvanja
  • 5) unapređenje dostojanstvenog i odgovornog profesionalnog ponašanja poštujući u svom radu propise iz oblasti zdravstva, pravila struke, te kodeks sestrinske etike i deontologije.

Zdravstvena njega obuhvata autonomnu i skupnu njegu pojedinaca u svakoj životnoj dobi, porodica i grupa unutar zajednice, te oboljelih ili zdravih pojedinaca u bilo kojem okruženju. Zdravstvena njega podrazumijeva, takođe, promociju zdravlja, prevenciju bolesti i njegu/brigu bolesnih osoba, nemoćnih i umirućih osoba, kao i osoba sa invaliditetom, te zagovaranje, promociju sigurne okoline, istraživanja i učestvovanje u oblikovanju zdravstvenih politika i sistema obrazovanja zdravstvenih radnika. Osnovni smisao i bit sestrinstva jest pružanje pomoći ljudima tokom svih faza životnoga ciklusa i u raznim stanjima zdravlja. Humanost i altruizam duboko su ukorijenjeni u sestrinsku praksu, a humanistička i etička načela temelji su na kojima se gradi cjelokupan odnos sestre i korisnika, sestre i saradnika i svih drugih koji pomažu da se pruži optimalna zaštita. Holistički pristup uključuje i sagledavanje i uvažavanje cjelokupnog okruženja čovjeka, ponajprije porodice i zajednice u kojoj pojedinac živi.

Znanja i vještine stečene sestrinskom edukacijom izuzetno su važne za uspješno obavljanje sestrinske prakse, poštovanje načela sestrinske prakse te ispunjavanje očekivanja koja pred medicinske sestre/tehničare i babice postavlja društvena zajednica, kao i vlastita profesionalna etika. Odnos između osobe koja sestrinsku njegu pruža i osobe koja tu njegu prima, odnosno između medicinske sestre/tehničara i pacijenta, glavna je odrednica kvaliteta zdravstvene njege.

Ovo je bila još jedna izuzetno dobra i kvalitetna aktivnost udruženja u vidu savjetovanja na kojoj smo došli do zaključaka da je neophodno raditi na promociji sestrinske profesije Percepcija o medicinskim sestrama stvara se na temelju njihovog rada, obrazovanja i iskustva te različitih situacija u kojima su se našle s članovima društva, svojim pacijentima te njihovim najbližima. Ugled medicinske sestre će svakako zavisiti o izazovima s kojima se susreće medicinska sestra u radu sa korisnicima svojih usluga. Razvoj sestrinstva je pod uticajem sa razvojem drugih, usko povezanih nauka i tehnologije, to konačno utiče na njihov ugled i percepciju o njihovom zanimanju i radu u očima javnosti. Kako bi sestrinstvo imalo što značajniju ulogu u medicinskim timovima i radu zdravstvenih ustanova postoje udruženja koja brinu o njihovom kontinuiranom radu, razvoju, napretku, ali i unapređenju njihovog položaja u djelatnosti kako u zdravstvu tako i kod zdravstvene zajednice i cjelokupnog društva.

Predsjednica UO UMSTIB Republike Srpske
Mr Živana Vuković-Kostić