Početna stranica / Programski ciljevi UMSTIB RS u periodu 2020 - 2024 godine

Programski ciljevi UMSTIB RS u periodu 2020 - 2024 godine

CILJ:

Stvoriti moderno, fleksibilno, stabilno udruženje koje će svojim komperativnim prednostima, načinom organizovanja, vodstvom i orjentacijom prema standardima Evropske unije brzo, kvalitetno i pouzdano obezbijediti promociju i zaštitu profesije.

Ostvarivanje uticaja na sva bitna pitanja iz oblasti profesionalnog angažovanja medicinskih sestara, tehničara i babica prije svega na donošenje propisa koji se tiču rada i istatusa.

Osigurati i zadržati visok kvalitet kontinuirane edukacije uz stalnu težnju poboljšanja Unapređenje profesionalnih etičkih standard.

Omogućiti specifičnu obuku koja obuhvata savremena znanja i odgovarajuće vještine.

Doprinijeti formiranju profesionalnih mreža i timova koji bi kroz saradnju i koordinaciju uspostavili i razvili horizontalnu povezanost između sebe kako bi svojim iskustvom doprinijeli izgradnji modela edukacije.

Poboljšati prepoznavanje sestrinstva od strane zdravstvenih institucija služeći kao autoritativan glas.

Održavati efikasnu saradnju svih MST babica, institucija, agencija kao i dobrotvornih fondacija koje imaju profesionalni interes za brigu o pacijentima.

Ustanoviti standard za edukaciju, obuku i upravljanje u radu sa korisnicima usluga mstb.

Kontinuirano učenje i osposobljavanje mstb za sprovođenje profesionalnih zadataka.

Razvijati i promovisati saradnju sa inostranim udruženjima i organizacijama.

Podsticanje publističkih djelatnosti članova, štampanje stručnih radova članova.

Praćenje i primjena zakonske regulative i zahtijeva međunarodnih konvencija i protokola.

Promocija zdravlja i saradnja s udruženjima građana u svrhu poboljšanja kvaliteta života građana Republike Srpske.

Poboljšanje kvaliteta ishoda sestrinske njege trajnim stručnim usavršavanjem usklađenim s međunarodnim standardima.

Kontinuirani rad na raznolikosti i dostupnosti obrazovanja za zvanje medicinska sestra, od srednje strukovne škole do naučnog stepena obrazovanja.


PROGRAMSKI CILJEVI:

 • 1. Ojačati udruženje brojem članova da svaka zaposlena sestra – tehničar nađe svoj profesionalni interes i postane član udruženja.
 • 2. Formirane profilne sekcije /preispitati njihov rad i ciljeve postojanja
 • 3. Organizovanje kontinuirane edukacije (savjetovanja, simpozijumi, Kongresi, radionice, edukativni seminari, intersekcijski skupovi, kursevi, inovacije u praksi...) će biti planirani na godišnjem nivou zavisno od razvoja profesije i savremenih dostignuća sestrinstva.
 • 4. Nastaviti obilježavanje 12 maja „Međunarodni dan sestrinstva“ i uvesti nagradu za životno dijelo iz oblasti sestrinstva.
 • 5. 12 maja organizovati sedmice sestrinstva u kojoj će biti aktivnosti vezane za promociju sestrinstva, aktivnosti vezane za prevenciju zdravlja (edukativne aktivnosti prevencija karcinoma, dijabetesa, KVB, zaraznih bolesti, bolesti ovisnosti i dr.) U aktivnosti uključiti lokalnu zajednicu i obrazovne ustanove zdravstvenih radnika u svim gradovima čije su sestre članice udruženja. 12 maj obilježiti akademijom za sestre.
 • 6. Udruženja će uspostaviti saradnju sa drugim srodnim organizacijama i udruženjima iz zemlje i inostranstva koji se zalažu za iste ciljeve i načela / Sindikatom u skladu sa statutom udruženja i ingerencijama.
  Uspostaviti saradnju sa:
  *školama i fakultetima za obrazovanje zdravstvenih kadrova
  *državnim organima i institucijama
  *zdravstvenim organizacijama
  *stručnim sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
  *humanitarnim organizacijama i udruženjima
  *crvenim krstom
  *Svjetskom zdravstvenom organizacijom
  *ICN
  *Evropskom sestrinskom asocijacijom
  * sindikatima
  *nevladinim organizacijama
 • 7. Pratiti i proučavati probleme u stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i predlagati adekvatna riješenja i zakonske regulative.
 • 8. Učestvovati u formiranju Komore kad se steknu uslovi za to.
 • 9. Pratiti projekte u lokalnoj zajednici kao i na nivou RS i konkurisati na njih.
 • 10. Učestvovati u izradi i donošenju metodologije rada u zdravstvenim oblastima za sve specijalizovane discipline, kao i standarde i normative, predlagati Ministarstvu zdravlja.
 • 11. Predstavljati sestre Republike Srpske
 • 12. Insistirati kod sindikata da se usklade mjere zaštite na radnom mjestu zdravstvenih radnika sa Evropskim mjerama.
 • 13. Ažurirati i proširiti WEB stranicu.
 • 14. Ostvariti saradnju sa farmaceutskim kućama i poboljšati materijalni status udruženja.
 • 15. Podsticati, organizovati i finansirati naučna stručna istraživanja iz oblasti sestrinstva i zdravstvene njege.
 • 16. Ostvariti saradnju sa svim institucijama koje su od interesa za sestrinstvo.
 • 17. Aktivno sudjelovati na međunarodnim stručnim skupovima koji su od interesa za sestrinstvo RS.
 • 18. Proširiti biblioteku sa novom stručnom literaturom za članove udruženja.
 • 19.. Ažurirati evidenciju članova.
 • 20. Zastupati stručne interese medicinskih sestara pred Ministarstvom zdravlja i drugim sistemima gdje medicinske sestre djeluju (socijalni rad, obrazovanje, nauka).
 • 21. Ostvariti saradnju sa Ministarsvom prosvjete i Ministarstvom nauke i tehnologije radi prilagođavanja visokog obrazovanja medicinskih sestara svjetskim trendovima, trenutnim i stalnim promjenama zdravstvenog sistema.
 • 23. Uskladiti akte sa novim aktima nevladinih organizacija.
 • 24. Organizovati kurseve CPR, njega dijabetičnog stopala, traheostome, abdominalnih stoma….
 • 25. Posjetiti članice udruženja po gradovima i poboljšati protok informacija.

Predsjednica UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković-Kostić