Početna stranica / Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - 05.11.2021

Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre - “Izazovi u poslu medicinskih sestara i tehničara u toku pandemije Covid-19“

Po planu i programu rada za 2021.godinu Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske 05.11.2021. godine u Banja Luci hotel Bosna sala „ President“ je održalo savjetovanje za glavne i odgovorne sestre na temu: “Izazovi u poslu medicinskih sestara i tehničara u toku pandemije Covid-19“.

Savjetovanje je održano u skladu sa epidemiološkim preporukama. Tradicija udruženja je da u novembru održi savjetovanje za glavne i odgovorne sestre. Godinama unazad smo se bavili aktuelnim temama za sestrinsku profesiju i pokušavali pronaći rješenja za ista. Ovi naši skupovi nam služe da pored stručnog rada, primjera dobre prakse, razmjene iskustava, znanja, i da ojačamo naše udruženje koje dvadeset tri godine radi na jačanju uloge medicinske sestre-tehničara prikazujući je kao profesionalca koji zahvaljujući svom znanju, umijeću, obrazovanju, kompetencijama svakodevno dokazuje da zaslužuje značajnije mjesto i bolje vrednovanje od strane korisnika naših usluga i donosioca odluka.

Zbog brojnih i neočekivanih izazova sa kojima smo se susretali u proteklom periodu i iskustva u toku pandemije održali smo savjetovanje na kojem su iznesena iskustva medicinskih sestara i tehničara u pronalaženju rješenja sa kojima su se svakodnevno susretali.

Prisutni su iznijeli svoja iskustva u toku pandemije, kako su pronalazili rješenja sa kojima su se svakodnevno susretali, kako je to uticalo na organizaciju rada i života medicinskih sestara. Skrenuli su pažnju na specifičnosti organizacije i način rada službi, Klinika, Zavoda, privatnih zdravstvenih ustanova u vrijeme pandemije. Primjeri dobre prakse i organizacije rada i iskustva koja smo imali će nam pomoći da preveniramo moguće probleme u budućnosti što je veoma značajno za sestrinsku praksu, zaključile su prisutne medicinske sestre i tehničari.

I ovog puta kao i svih prethodnih prisutni su bili dobri sagovornici jedni drugima, pokazali su visok stepen razumjevanja u pronalaženju rješenja za novonastalu situaciju. Savjetovanje se održalo u prijatnoj atmosferi i visokom stepenu tolerancije.

Predsjednica UO UMSTIB RS
Mr Živana Vuković-Kostić