Početna stranica / Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

Zapisnik sa prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS - Datum: 28.01.2015

Delegatima Skupštine UMSTIB-a RS
Članovima UMSTIB-a RS
Arhiva

Predmet: izvod iz zapinika prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS

IZVOD
iz zapisnika prve vanredne Skupštine UMSTIB-a RS održane u prostorijama Udruženja medicinskih sestara tehničara i babica Republike Srpske 28.01.2015. godine sa početkom u 15 časova.

PRISUTNI DELEGATI SKUPŠTINE:
Popović Jasminka, Segić Nada,Mirnić Biljana, Radulj Ivanka, Pejčinović Svjetlana, Stojanka Mirković Spomenka Hotilovac, Adžić Darko, Ranka Stanar, Nataša Gašpar, Vesna Jaćimović, Vučkovac Miroslavka, Gordana Kresojević, Ivić Mirjana, Karakaš Siniša, Lajić Danijela, Vasna Jaćimović, Dragišić Boško, Udovčić Neda, Kremenović Jelena, Ikalović Vesna, Čamdžić Dubravka, Gordana Paspalj, Biljana Dabić, Dijana Matić, Kljajić Aleksandar, Zrnić Aleksandar, Suzana Čolović, Biljana Ćurguz , Bijeljac Dragica, Ninić Zoran, Siniša Karakaš, Mirjana Ćurković, Drago Tomašević,.

PRISUTNI ČLANOVI UO UMSTIB-a RS i GOSTI:
Biljana Pandžić, Živana Vuković – Kostić, Dejan Radosavac, Dragović Verica, Ranko Palačković, Milica Latinović – Miljević.

ODSUTNI:
Boško Lazić, Draženka Todorović, Dragana Plavšić, Milena Mitrović,Tamara Stijaković.

Predsjednik Skupštine Drago Tomašević pozdravio prisutne delegate poželio im dobrodošlicu i otvorio Skupštinu. Pošto je konstatovan kvorum sjednica je počela u 15 časova i 15 minuta.

Dnevni red

 • 1. Razmatranje prijedloga za osnivanje Udruženja Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i tehničara za područje Republike Srpske čije osnivanje podržava Projekat jačanje sestrinstva u BiH i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
 • 2. Izmjena i dopuna nacrta statuta za gore navedeno udruženje.

Pročitan je dnevni red i jednoglasno je usvojen.

AD1.
Na samom početku predsjednik Skupštine Drago Tomašević je obrazložio zašto je sazvana vanredna Skupština Udruženja, te upoznao delegate da je neophodna saglasnost Skupštine za aktivnosti udruživanja UMSTIB-a RS u resursni centar i prisutne upoznao o samom Projektu jačanja sestrinstva u BiH i Udruženju resursni centar koje treba da se osnuje na nivou Republike Srpske. Upoznao je delegate da se takav isti resursni centar nalazi i na prostorima Federacije BiH čije je osnivanje podržao Projekat jačanja sestrinstva u BiH.
Projekat je od Udruženja medicinskih sestara tehničara i babica RS zatražio da se izjasne oko pristupa u resursni centar, te dostave svoj odgovor najkasnije do 31.01.2015. Naglašeno je da bi to bilo četvrto udruženje u RS. Da bi resursni centar činila tri već postojeća udruženja, da bi morali ući pod istim materijalnim troškovima i članarinom bez obzira na broj članova, da nema većinske prevlasti u glasanju i da je najvažnije da uruženje mora da zadrži svoj status kao što je i sada. Da se novi članovi ne mogu učlanjivati direktno u resursni centar nego preko svojih matičnih udruženja i svakako da to ne mogu biti bilo koji građani samo da su BiH državljani nego isključivo zdravstveni radnici.
Prijedlozi za izmjene i dopune statuta koje je udruženje napravilo su podijeljeni prisutnima.
Po iznošenju podataka kojima je upoznao delegate i prisutne predsjednik je dao prvu tačku dnevnog reda na diskusiju.

Diskutanti su bili: Zoran Ninić, Jasminka Popović, Živana Vuković-Kostić, Biljana Pandžić, Ranko Palačković, Mirjana Ćurković, Verica Dragović, Biljana Dabić, Stojanka Mirković i Kljajić Aleksandar.
Poslije iscrpne diskusije izdvojila su se slijedeća pitanja na koja se mora dobiti odgovor prije eventualnog pristupanja udruženju resursni centar.

A to je:

 • Šta dobijamo samim pristupom u resursni centar
 • Da trebamo dostaviti naš prijedlog statuta i ako se ne ispune naši uslovi nećemo pristupiti resursnom centru
 • Da trebamo dati mandat za pregovore i podršku ali ne odmah pristupiti osnivačkoj skupštini
 • Šta će se desiti ako ne pristupimo
 • Da li udruženje gubi svoje ingerencije i dovodi li se u bilo kom konteksu dalji rad i postojanje Udruženja medicinskih sestara tehničara i babica RS
 • Da li Udruženje resursni centar može da potpisuje bilo kakve dokumente bez prethodne saglasnosti udruženja koja ga čine
 • Da li možemo istupiti iz resursnog centra u bilo kom momentu
 • Na koji način se plaća članarina (po broju članova ili jednako za sve)
 • Kako će se birati izvšna tijela tog udruženja (po broju članova ili kako...)
 • Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica RS u svojim članovima ima i druge zdravstvene profesionalce (laborante, sanitarne tehničare, stomatološke tehničare i dr.) a ulazimo u resursni centar koji se bavi profesionalnim razvojom medicinskih sestara tehničara na području RS.

Poslije diskusije prisutni delegati donjeli su odluku i to:

 • 1. Predstavnici UMSTIB-a RS su dobili saglasnost od Skupštine UMSTIB-a RS da se pokrenu razgovori oko osnivanja Udruženja Resursni centar za područje RS
 • 2. Da se pripremi nacrt statuta Udruženja Resursni centar na osnovu prikupljenih primjedbi, sugestija, prijedloga postojeća tri udruženja i dostavi na razmatranje udruženjima osnivačima.
 • 3. Da u budući statut obavezno budu unesene sledeće odredbe:
  - zadržava se pravni i svaki drugi status i nezavisnost sva tri udruženja osnivača,
  - mogućnost da svako udruženje osnivač odlukom svoje skupštine može da istupi iz resursnog centra,
  - sve eventualne odluke o saradnji na nivou BiH i sa drugim asocijacijama moraju biti donešene isključivo koncenzusom sva tri udruženja osnivača, - upravna tijela resursnog centra nemaju nikakav uticaj na odluke skupštine i UO udruženja osnivača niti mogu da ih ospore.
  - Pored ovih neophodno je da se unesu i primjedbe koje su usvojili delegatima UMSTIB-a RS na Skupštini (u prilogu)
 • 4. UMSTIB RS u aktivnostima osnivanja Resursnog centra će predstavljati legitimni predstavnici UMSTIB-a RS tj. predsjednica UO Biljana Pandžić, predsjednik Skupštine Drago Tomašević, i sekretar udruženja Dejan Radosavac ili osobe koje oni ovlaste u slučaju njihove spriječenosti.
 • 5. Predstavnici UMSTIB-a RS u ovim aktivnostima se obavezuju da redovno obavještavaju članove UO o aktivnostima projekta i Udruženja Resursni centar.

Predsjednik Skupštine dao je prijedoge na glasanje i rezultati glasanja su:

ZA: 30
PROTIV: 1
SUZDRŽANI: 2

Na samom kraju predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnima na odazivu, odlukama i zaključcima koji su doneseni na vanrednoj Skupštine Udruženja medicinskih sestara tehničara i babica Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine je proglasio Skupštinu zatvorenom u 17 časova i 10 min

Zapisnik vodio: Dejan Radosavac

Predsjednik skupštine UMSTIB-a RS: Drago Tomašević