Početna stranica / Izvještaj o održanom V savjetovanju za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema savjetovanja: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

Izvještaj o održanom V savjetovanju za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema savjetovanja: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

V Savjetovanje za glavne i odgovorne sestre 10.11.2017.godine u bolnici Gradiška.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Sprske 10.11.2017.godine sa početkom u 13 časova u prostorijama bolnice Gradiška je održalo V savjetovanje za glavne i odgovorne sestre i sestre u praksi. Tema savjetovanja je bila: “Prava i obaveze pacijenata” i “Profesionalne greške zdravstvenih radnika”

Zahvaljujući direktoru dr Manojloviću i menadžmentu bolnice Gradiška održano je uspješno savjetovanje kome su prisustvovale medicinske sestre iz domova zdravlja Gradiška, Mrkonjić Grad, Čelinac, Banja Luka, Kozarska Dubica, Bolnica Mlječanica, bolnica Gradiška, UKC RS ,ZZFMR dr Miroslav Zotović, Gerontoliški centar Banja Luka, učenici srednje medicinske škole, predstavnici udruženja oboljelih od karcinoma dojke “Iskra” Banja Luka, “Narcis” Gradiška, udruženje oboljelih od reumatskih bolesti, Viši stručni saradnik za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravlja Republike Srpske Mirjana Janković.

U ime menadžmenta bolnice Gradiška skup je pozdravila dr Jadranka Pavlović, uvodnu riječ je imala glavna sestra bolnice Gradiška Radislava Jokić. Nakon toga skup su pozdravili: Mihaela Ninić predstavnik firme Lohmann Raucher koja dugi niz godina prati i podržava rad ovog udruženja, predsjednica UMSTIB RS, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, predstavnici udruženja oboljelih.

Nakon uvodnih riječi predsjednice UMSTIB RS kojima je prisutne informisala o temi koja će biti obrađena na skupu, prezentaciju na temu „Prava i obaveze pacijenata „ i „Profesionalna greška zdravstvenih radnika“ održao je Darko Marjanović, pravni savjetnik Strukovnog sindikata. Uslijedila je diskusija na kojoj su prisutni dobili odgovore na pitanja o pravima pacijenata, obavezama, ali i odgovornosti kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika. Izneseni su primjeri profesionalnih grešaka zdravstvenih radnika u Evropi i Svijetu i sankcije koje su imali zbog tog. Raspravljalo se o zakonskoj regulativi vezanoj za zdravstvene radnike Republike Srpske.

I ovaj skup je medicinske sestre, tehničare i babice članice udruženja upoznao sa aktuelnostima vezanim za temu koja je obrađena, dao je priliku da razmjenimo znanja vezana za prava, obaveze, odgovornost i profesionalnu grešku. Interesovanje prisutnih je pokazalo da je planirana i odabrana tema značajna za sestrinsku profesiju. Definicija prava podrazumijeva da i građani i pružaoci zdravstvene zaštite preuzmu svoje obaveze. Sva prava su vezana uz obaveze i odgovornosti svih učesnika u procesu zdravstvene zaštite.

Učesnici skupa su nakon diskusije svoje druženje nastavili uz ručak koji je organizovao domaćin bolnica Gradiška.