Početna stranica / Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Aktivnosti UMSTIB RS - Mart 2017.godine

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Sprske 24.03.2017.godine sa početkom u 14 časova u plavoj Sali Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske organizovalo je radionicu po planu aktivnosti UMSTIB RS za 2017 godine.

Učesnici radionice su bili Sekcija sestara anestezije i reanimacije koja se bavila Komplikacijama u anesteziji sa posebnim osvrtom na torakalnu hirurgiju, Sekcija studenata zdravstvene njege se bavila Polno prenosivim bolestima i Hirurška sekcija koja se bavila temama:

  • Zdravstvena njega stome
  • Sestrinske aktivnosti u liječenju karcinoma debelog crijeva
  • Sestrinskim intervencijama u operacionoj sali.

Organizacija rada na hirurškoj klinici ili odjeljenju zavisila je od razvoja hirurgije te danas u svim većim bolnicama postoje odjeljenja ili klinike za: abdominalnu hirurgiju, traumatologiju, torakalnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju, neurohirurgiju, dječju hirurgiju, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, ortopediju, urologiju…

Bolesnici kojima je potrebno hirurško liječenje, zavisno od medicinske dijagnoze, primaju se na hirurško odjeljenje ili kliniku zavisno od organizacije zdravstvene ustanove.

U punoj sali medicinske sestre-tehničari članovi udruženja su pored predavanja koje su im održale koleginice i kolege studeni zdravstvene njege, zaposleni na Klinici za anesteziju i reanimaciju UKC RS i zaposleni na hirurškim klinikama UKC RS su imali priliku da čuju životno iskustvo predavača g-dina Dragana Trivuna predsjednika Udruženja Ilco; Stoma Republike Srpske.

Gospodin Dragan Trivun je održao predavanje na temu: Njega stome u kućnim uslovima. Ovo predavanje je veoma značajno kako za studente zdravstvene njege tako i za medicinske sestre koje se sreću sa stomom u kućnim uslovima, poseban nagasak je stavljen na njegu kože, zatim pastu koja se koristi i samo postavljanje vrećica za stomu.

Kolostoma može biti privremena u određenoj fazi ili trajna kao završni dio liječenja. Veliki broj ljudi se nakon izvedene kolostome vraća u normalan život. Prije samog zahvata potrebno je osobu upoznati s uzrokom koji je doveo do izvođenja stome, zatim o njezi stome i pomagalima. Veliku pažnju treba obratiti na ishranu i slijediti određena pravila vezana za nju jer su korisna za dobru regulaciju rada crijeva i kontrolu kolostome bez komplikacija. Liječenje bolesnika započinje njegovim dolaskom u bolnicu te procjenom njegovog zdravstvenog stanja. Psihološka priprema, fizička priprema te adekvatno preoperativno označavanje mjesta kolostome od velike je važnosti za postoperativnu njegu i za kvalitet života poslije formiranja stome.

Kako bi medicinska sestra mogla kvalitetno edukovati bolesnika mora i sama biti adekvatno edukovana i spremna da u svakom trenutku odgovori na bolesnikovo pitanje ili problem. Djelokrug rada medicinske sestre uz zdravstvenu njegu za bolesnika uključuje i njegu za njegovu porodicu. Hirurški zahvat formiranja kolostome je novonastala situacija koja pogađa ne samo bolesnika, već i njegovu porodicu. Medicinska sestra svojim će znanjem i stručnošću pomoći bolesniku da lakše prihvati stomu i porodici da se može nositi s novonastalom situacijom. Dobar odnos sestre prema bolesniku i porodici olakšava proces prilagođavanja na novu situaciju u kojoj se nalaze. Sestra će upoznati i edukovati bolesnika s njegom i toaletom stome, peristomalne kože i sluznice. Edukovaće bolesnika kako promijeniti pločicu i vrećicu. Uputiće ga u vezi komplikacija koje se mogu javiti. Zajedno će s bolesnikom procjenjivati i definisati probleme, provoditi ciljane intervencije u skladu s bolesnikovim potrebama, znanjem i usvojenim vještinama samozbrinjavanja.

Ova predavanju su od izuzetnog značaja kako za medicinske sestre tako i za naše pacijente.

Radionici su pored članova UMSTIB RS, prisustvovali članovi udruženja Ilco; Stoma Republike Srpske i predsjednica udruženja Srbije gđa Snežana Milojević koja nam je prenijela svoje veliko životno iskustvo i pokazala nam ličnim primjerom da kvalitet života nije promjenjen.

II podpredsjednik UO UMSTIB RS
Duško Bijelić