Početna stranica / Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

Znacaj sestrinske dokumentacije - Aktivnosti UMSTIB RS, April 2017.godine

21.04.2017. godine Sekcija sestara reumatologije i rehabilitacije Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske zahvaljujući menadžmentu Specijalne bolnice Mlječanica održala je radionicu na temu „Značaj setrinske dokumentacije i podrška zdravstvenih informacionih sistema u sestrinskoj dokumentaciji“. U radu ovog skupa učestvovali su gosti iz zravstvenih ustanova regije, Zavoda za fizikalnu medicinu „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, UKC RS.

Pored već dobro poznatog gostoprimstva osoblja Specijalne bolnice Mlječanica, posebno nas je obradovalo što smo vidjeli da menadžment bolnice Mlječanica nastavlja sa adaptacijama i uređenjem enterijera, kao i bolničkog prostora sve u cilju da se pacijentima koji se ovdje liječe pruže što bolji uslovi boravka.

Potreba za dokumentovanjem u zdravstvenoj njezi dolazi do izražaja tek sredinom 20. vijeka, kada je osnovano Vijeće za zdravstvenu njegu i Odjel za sestrinstvo pri ICN-u, koji se između ostalog usmjeravaju vođenju dokumentacije o izučavanju raznih vidova zdravstvene njege.

Sestrinska dokumentacija označava skup dokumenata koje medicinska sestra ispunjava ili u koje zapisuje podatke o svojim postupcima tokom cjelokupnog procesa njege za pojedinca, sa svrhom sistemskog praćenja stanja, planiranja, vrednovanja i kontrole učinjenoga. Upotrebom sestrinske dokumentacije prikupljaju se podaci o određenom pacijentu i sestrinske intervencije se prilagođavaju njegovim potrebama. Na kraju se kategorizacijom bolesnika dobiva uvid u njegove potrebe za zdravstvenom njegom i na taj način nastoji osigurati optimalna njega i broj medicinskih sestara, u skladu sa potrebama pacijenta.

Zadatak sestrinske dokumentacije je, između ostalog, osigurati dobru komunikaciju između medicinskih sestara sa drugim medicinskim sestrama, medicinskog (ljekari, laboratorijski tehničari i dr.), i nemedicinskog osoblja, porodice i zdravstvenog sistema tokom cjelokupnog procesa njege za pacijenta. Prikupljanje podataka nezaobilazan je korak je u procesu zdravstvene njege, ono rezultira velikom količinom podataka.

U svrhu pružanja kvalitetnije sestrinske njege – osim kvantiteta samih podataka, važna je i mogućnost brzog i jednostavnog pristupa, te analize prikupljenih podataka kao i olakšavanje komunikacije unutar zdravstvenog tima, za što je neophodna informatizacija sestrinske dokumentacije. Prednost informatičkog vođenja sestrinske dokumentacije je osigurati brži i jednostavniji protok, spremanje i pristup informacijama. Bazira se na formiranju, širenju i integraciji podataka i u mogućnosti je pružiti kvalitetnu razmjenu informacija. Sestrinska dokumentacija ujedno služi i kao pravna zaštita – dokument kojim se potvrđuju činjenice i tvrdnje u slučaju mogućeg spora ili konflikta, omogućuje praćenje troškova u odnosu na djelotvornost, predstavlja izvor informacija na temelju kojih se kroz istraživanja mogu dobiti značajni rezultati korisni za razvoj sestrinske prakse te predstavlja jedan od standarda sestrinstva na međunarodnom nivou.

Uloga sestrinske dokumentacije prepoznata je i u sestrinskom menadžmentu, gdje služi kao pokazatelj kvaliteta zdravstvene njege. Pokazatelji kvaliteta zdravstvene njege, standardi i kriteriji vezani uz pokazatelje, pomažu sestrama uočavati važna područja vlastitog djelovanja

Uvođenje procesa zdravstvene njege i sestrinske dokumentacije u svakodnevni rad medicinskih sestara i njege za pacijenta – predstavlja temelj početka procesa kontinuirane evaluacije sprovedene njege i unaprjeđenja kvaliteta pružene njege.

Duško Bjelić, glavni medicinski tehničar Specijalne bolnice „Mlječanica“, Predsjednik Sekcije sestara i tehničara u reumatologiji i rehabilitaciji, je u diskusiji rekao da je značaj sestrinske dokumentacije višestruk. „Pored toga što dokumentacija olakšava svakodnevni rad i planiranje zdravstvene njege kod pacijenata, ona ima i sudsko-medicinski značaj u slučaju žalbi korisnika, a značajna je u naučno -istraživačkom radu u sestrinstvu, gdje medicinske sestre i tehničari prilikom pripremanja radova za simpozijume i kongrese, mogu da uzimaju podatke iz sestrinske dokumentacije i procesa zdravstvene njege“.

Pored radova na gore navedene teme imali smo priliku vidjeti rad o zaštitnim položajima prilikom rada, u radu je prikazano kako da medicinske sestre sačuvaju svoje zdravlje, ovo je potrebno ponavljati kako bismo smanjili invaliditet kod sestara koji je u porastu iz raznih razloga.

Radionica je bila veoma uspješna, nakon radnog dijela učesnici su obišli prostorije Specijalne bolnice Mlječanica, razgovarali sa korisnicima usluga koji su izražavali svoje zadovoljstvo pruženim uslugama od strane osoblja ustanove.

Predsjednica UO UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković-Kostić